Tidenes yngste leder

I går, torsdag 5. mars avhold klubben sitt årsmøte. Protokollen kan leses under dokumentfanen. Her ble det meste godkjent og god møte kultur under hele møtet. Totalt var det 16 stykk møtte opp, noe som fortsatt er for lavt til en klubb med 53 medlemmer.

KORT OPPSUMMERT


  • Styret oppsummerer 2019 året som vellykket, med mange prestasjoner i både innland og utland. 18/19 sesongen krones med seier i Macron damer og herrer.
  • Økonomien til klubber er fortsatt for dårlig, selv om vi har redusert underskuddet understreket ordstyrer at det fortsatt er et underskudd. Årsresultatet for 2019 ble -27.206,95 ,-. mot 2018 på -146.372,33,-
  • Medlemskontingenten for 2020/2021 beholdes på dagens nivå, men medlem u/lisens senkes fra 700,- til 400,-. Det blir også opprettet medlemskort.
  • Klubben valgte sin yngste leder noen sinne, Jørgen Mathiesen (19) ble klubbens nye leder. Han har sittet i styret i 2 år, og i det siste året som nestleder.
  • Det ble innkalt til ekstraordinært årsmøte 19. mars da årsmøte feilet med å finne kandidater til følgende verv: Nestleder og Kasserer.
– Tidenes yngste leder, hvordan føles det?

– Nei, det blir spennende, jeg gleder meg masse til å lede Solør Bk det kommende året, og jeg håper virkelig at vi til neste år kan sitte med et overskudd. Ja jeg er ung, men det har ingenting med den jobben jeg skal gjøre, jeg skal jobbe for alle aldre, så får ungdomsutvalget ta seg spesifikt at ungdommen, sier Jørgen Mathiesen.

– Hva blir det første som må gjøres som ny leder?

– Først og fremst nå må vi finne kandidater til de vervene som årsmøte ikke klarte å fylle i går. Vi kan ikke drive en klubb uten kasserer. Så fram til 19. mars blir jobben å finne kandidater, sier Mathiesen. 

Inn i styret for det kommende året sitter:

Leder                      Jørgen Mathiesen
Nestleder

Kasserer
Sekretær                Mariann Groven
Medlemmer          Andrea Kvernhusløkken (UU)
                              Finn-Erik Svartholt
                              Gjermund Mathiesen
                              John BergsløkkenKommentarer