Tusen takk Grue Sparebank

Vi ønsker å skrive et lite innlegg for å takke Grue Sparebank for 10.000 kroner i gavemidler. Disse midlene skal gå til innkjøp av nytt treningsutstyr, noe som vil gjøre treningene våre mye bedre.

Grue Sparebank er veldig flinke til å støtte lokale lag og foreninger, og vi er supertakkenemlig for de gavemidlene vi nå har fått. Når vi igjen kan åpne oss for fellestreninger vi vi se på hva slags utstyr som det er behov for, og hva disse midlene klarer å dekke.

Pr. nå har vi mulighet til å slippe inn 5 personer om gangen til å trene, noe vi kommer til å fortsette med, så lenge hallen er stengt. Det blir ikke mye til til fellestrening, og vi er superforsiktig med at det brukes kun eget utstyr.

Kommentarer