Starter opp med fast trening - Oppdatering fra styret

Søndag 10. mai avholdt styret i Solør Bk sitt første styremøte siden årsmøte 5. mars. Styret har i mellomtiden hatt jevnlig kontakt. På møte ble det tatt viktige avgjørelser på hvordan vi kan løse situasjonen vi er i på best mulig måte, samtidig som aktiviteten opprettholdes.

Dette ble bestemt på møte:

  • Oppstart med fellestrening tirsdag 12. mai kl.18.00 - 19.30. Fellestreninger kun på tirsdag fremover.
  • Ekstraordinært årsmøte avholdes tirsdag 02. juni kl.19.30, innkalling og saksliste sendes ut to og en uke føre møte
  • Finn-Erik Svartholt blir ny nestleder.
  • Klubbmesterskap 2020 satt til lørdag 06. juni, egen invitasjon kommer.
  • Klubben har fått 20.000,- til innkjøp av nytt treningsutstyr, Jørgen er i kontakt med NBF om tips til utstyr. 
  • Økonomien i klubben holder seg stabil, men vi er fortsatt på utkikk etter dugnader.

Kommentarer